idiomacatalàespañol

myspace facebook Canal de video Canal d'Audio Flikr Actualitat
www.music-area.org Escola de músicaAudio digitalMúsica en viuFes-li un cop d'ull
inicinosaltresprofessorsactualitatcontactar
Informació cursos 2009 2010 Inscripció online
 nota legal
La web music-area.org és propietat de Fil Harmònic, S.C.P. amb NIF G-62032057 i situada a la Rambla Vidal, 4 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), telèfon: +34 93 814 58 17 i e-mail: info@music-area.org. Correspon a aquesta empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació sobre la web, disseny gràfic i codis en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La web muric-area.org té com a finalitat facilitar el coneixement de l'empresa, les activitats que realitza i els serveis que presta al públic en general. Fil Harmònic, S.C.P. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seva web.

Fil Harmònic, S.C.P. no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es derivin de l'accés a la seva web, de l'ús que es faci de la informació que conté o de l'accés a altres matèries en Internet que es faci a través dels seus enllaços.

Condicions per a la reproducció parcial

- Que es citi expressament com a font d'informació.
- Que es realitzi amb ànim d'obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l'individual o privat.
- Que cap contingut inclòs en aquesta web sigui modificat de forma alguna.
- Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta de continguts que ho acompanyen.
- Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a Fil Harmònic, S.C.P. i al seu torn, s'obtingui l'autorització certificada de l'empresa per a aquesta reproducció.
- Que els elements reproduïts no vagin a ser cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. Fil Harmònic, S.C.P. rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzin en la web de Fil Harmònic, S.C.P. a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolçament, patrocini o recomanació per part de Fil Harmònic, S.C.P.

Responsabilitat sobre seguretat

Fil Harmònic, S.C.P. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Fil Harmònic, S.C.P.

Responsabilitat dels continguts de la web

Fil Harmònic, S.C.P. rebutja la responsabilitat que es derivi de la inadequada utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Fil Harmònic, S.C.P. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per Fil Harmònic, S.C.P. o no publicada amb el seu nom.

Fil Harmònic, S.C.P. no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seva pàgina web.

Fil Harmònic, S.C.P. no es responsabilitza de l'ús que els menors facin de la web. Fil Harmònic, S.C.P. no és responsable que els continguts de la web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com Internet i acompanyar als menors en les seves sessions.

Confidencialitat de les dades

Fil Harmònic, S.C.P. es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor.

D'acord amb l'establert en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Fil Harmònic, S.C.P. es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure a guardar-los i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

En conseqüència:
- Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, a les fins indicades en el formulari que l'usuari ompli.
- No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
- No contactarem amb cap usuari tret que sigui estrictament necessari per al servei requerit.
- Vostè té dret a obtenir la informació d'aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un e-mail.
Rolex Wall Clock Rolex Wall Clock Rolex Wall Clock For Sale Watch Wall Clock Rolex Watch Wall Clock Rolex Wall Clock Bigger Rolex Clock Rolex Room Clock Cheap Rolex Wall Clock
Rambla J.A. Vidal, nº 4 · Carrer Llanza, nº 37 · Rambla Principal, nº 58, 2n
Vilanova i la Geltrú · 08800 · Barcelona
Telèfon 93 814 58 17 · Mòbil 661 80 95 10 info@music-area.org